Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Open Brief aan  Ons Dorp

Open Brief aan Ons Dorp

21 mei 2015

N.a.v. uw de reactie op de voorpagina van de Schakel van afgelopen week willen wij vanuit de OPA fractie een 5-tal feitelijke onjuistheden rechtzetten .

(1) In uw reactie heeft u het over de partij van Jan Backbier. Bij deze kan ik u mededelen dat OPA niet van Jan Backbier is. Zoals onze fractievoorzitter Martijn Heezen als bij het 1-jarig bestaan van onze partij memoreerde bestaat OPA uit 1 wethouder, 3 fractieleden, 2 burgerraadsleden en een aantal actieve leden, allen met één gelijke stem. M.a.w. OPA is niet van Jan Backbier maar van ons allemaal!

(2) Het is juist dat OPA de heer Mahu middels een twitterbericht en telefonisch heeft gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Raad van State. In datzelfde bericht hebben wij aangegeven dat OPA dankzij hem weer een punt uit haar verkiezingsprogramma kan realiseren. Nadrukkelijk staat hierbij dankzij hem en niet dat wij er zelf voor hebben gezorgd. M.a.w. OPA pronkt niet met andermans veren maar bedankt eenieder die ons helpt ons programma waar te maken.

(3) Ons Dorp/Rhoon is zich blijkbaar niet bewust dat het nieuwe bestemmingsplan aangenomen MOEST worden. Dit i.v.m. eerder gemaakte contractuele afspraken uit het vorige college. Niet nakomen van deze afspraken in het bestemmingsplan zou onze Albrandswaardse gemeenschap heel veel juridische claims hebben gekost waarvan de uitkomst bij voorbaat als vast zou komen te staan.

(4) Wat de stemming over het bestemmingsplan betreft zijn alle fracties dus ook de NAP (dit is de fractie van uw voormalig woordvoerder Richard Steger) akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan. Pijnlijk is dat uw voormalig woordvoerder en nu raadslid zich heeft onthouden van stemming. Pijnlijk omdat hij er ook voor had kunnen kiezen om een duidelijk tegengeluid te laten horen hetgeen hij niet heeft gedaan

(5) Tot slot stelt Ons Dorp/Rhoon dat wij van OPA niets hebben gedaan aan de problematiek in het centrum van Rhoon. Welnu onze wethouder heeft het afgelopen jaar meer en indringender contact gehad met een inwoner uit de Julianastraat (aangaande de problematieken die er speelden en het vinden van oplossingen) dan al zijn voorgangers in alle voorgaande jaren bijeen.

 

Uit het voorgaande stel ik vast dat u blijkbaar niet goed bent geïnformeerd. Wij van OPA staan open voor al onze inwoners en nodigen u daarom uit om contact met ons te zoeken. Op onze website www.opa-albrandswaard.nl staan onze contactgegevens vermeld.

Wij zien uit naar een positieve ontmoeting met u.

Met vriendelijke groet

Wendy Verduijn

Namens de fractie OPA


Reacties

Laat ook een reactie achter