Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Het verraad aan de kiezers an Albrandswaard

Het verraad aan de kiezers an Albrandswaard

28 november 2015

Voorzitter Wat we nu aan het behandelen zijn is in de ogen van OPA

“Het verraad aan de kiezers van Albrandswaard”.

Anderhalf jaar geleden hebben de winnaars van de verkiezingen ja tegen elkaar gezegd. En de grootste winnaar OPA heeft dit tot op het laatste moment volgehouden. Zelfs toen onze wethouder op een lafhartige wijze – door toedoen van de VVD- het veld moest ruimen hebben wij de steun aan de coalitie en het college niet opgezegd. Dit in het kader van bestuurlijke continuïteit. Nadien is uit onderzoek vast komen te staan dat deze coalitie door het onbetrouwbare gedrag van de VVD sowieso geen overlevingskans had immers snel na de coalitieonderhandelingen in 2014 waren er al weer gesprekken tussen de VVD en EVA over een nieuw te vormen coalitie gaande. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de bestuurlijke chaos van de afgelopen tijd en dit bedrog aan de kiezer.

Voorzitter dit brengt mij tot belangrijkste belanghebbende van onze gemeente politiek. En dat zijn onze inwoners van Albrandswaard. Wij van OPA bieden aan onze inwoners oprechte excuses aan voor de politieke chaos die nu bijna 3 maanden heeft geduurd. Een tijd waarbij partijen meer met elkaar bezig zijn geweest dan in het belang van onze inwoners. Ook OPA maakt deel uit van de gemeentelijke politiek Van meet af aan heeft OPA geroepen dat wij ons willen inzetten voor het belang van Albrandswaard. Vandaar dat u van ons geen kreet hoeft te verwachten als: Dit is niet ons akkoord, dit zijn niet onze wethouders en dit is niet mijn programma. Wij van OPA stellen ons kritisch maar constructief op. Wij benaderen de uitgangspunten van dit college positief. Met name dat zij de school 21=1 willen volgen. In gewone mensentaal betekent dit dat vanaf nu besluiten in genomen zullen gaan worden waar “Iedereen zich moet kunnen vinden, zowel oppositie als coalitie. OPA staat achter deze voorgenomen zienswijze en is benieuwd hoeveel hiervan in praktijk terechtkomt. Elk besluit dat niet aan deze voorwaarde voldoet beschouwen wij echter als een zaagsnede aan de bekende stoelpoot en zullen het college er dan ook fijntjes aan herinneren.

Minder is OPA te spreken over de cadeautjes die door de coalitie worden uitgedeeld om onze inwoners te paaien. Onze argumenten hiervoor zijn dat onze nieuwe coalitie meerdere afspraken die in het coalitieakkoord worden genoemd geweld aan doet. Immers in het coalitie akkoord staat dat men op een open en transparante wijze wil besturen. Een motie die het initiatief was OPA-CDA en CHU/SGP en die een verlaging van de afvalstoffen en rioolheffing inhield- zo uitbundig in het eigen coalitiedocument te benoemen -zonder daarbij de initiatiefnemers te vermelden- beschouwen wij als pronken met andermans veren. Daarnaast staat in het coalitieakkoord dat men streeft naar lastenverlichting voor alle inwoners. Zoals de zaken nu worden gepresenteerd geldt dat alleen voor inwoners die een hond hebben. De andere inwoners mogen wel aan het hondenpoep probleem meebetalen Een typisch voorbeeld van Niet de lusten wel de lasten. Kortom als deze werkwijze de voorbode is van hetgeen ons de komende 2 jaar te wachten staat dan vreest OPA met grote vrees dat de 21=1 school snel haar deuren zal moeten sluiten vanwege een tekort aan volgelingen Tot slot:

OPA is voorstander dat de verhoudingen in de raad weer genormaliseerd worden. Dat neemt niet weg dat wij geen voorstander zijn om dit onder druk van Debat.NL te doen. Wij hebben geen cursus nodig om te leren hoe je op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. En respect dien je te verdienen. Wat OPA betreft verdiend de wethouder en restfractie van de VVD dit niet. De wijze waarop zij kiezers, hun leden, hun afdelingsbestuur en hun ex-fractieleden hebben behandeld wijst op een diepe minachting voor de democratie en geeft aan hoe diepgeworteld het machtsspel en de ego’s aan hen verbonden zijn. Het is aan OPA teveel gevraagd om met dit soort lieden schouder aan schouder te staan.

Voorzitter, de nieuwe coalitie is een feit maar dat houd niet in om dan de zittende wethouders weg te sturen , wij zullen dan ook volgens die gedachten op de openstaande wethouders posten stemmen.


Reacties

Laat ook een reactie achter