Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Statushouders en huisvesting

Statushouders en huisvesting

12 februari 2016


Laat ik maar gelijk beginnen met de uitspraak dat alle leden van OPA en haar aanhang niet gelukkig zijn met dit raadsvoorstel.
In onze bijdrage in de 1e termijn willen wij het hebben over een 4-tal punten:
1. De rechten van vergunninghouders en die van Albrandswaarders
2. De argumentatie van het college om deze vergunninghouders hier te plaatsen
3. Onze voorwaarde om dit raadsvoorstel al dan niet te steunen
4. Onze zorgen over de leefbaarheid in de wijken met huurwoningen


Let wel: het gaat ons niet om de vraag of die vergunninghouders hier wel of niet mogen komen. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen hier.
Waar het ons om gaat is dat het recht van Albrandswaardse inwoners met voeten wordt getreden.
Je moet maar als 18 jarige je ingeschreven hebben op een huurhuis in Albrandswaard omdat je graag in de buurt van je familie en vrienden wilt blijven wonen en dat je na 9 jaar nog steeds geen huis toegewezen hebt gekregen.
Dan is de vraag terecht: “met welk recht wordt het recht van een eigen inwoner, ongeacht huidskleur of geloof achtergesteld en krijgen anderen een voorkeursbehandeling? “

Gelukkig stelt ministerBlok dit recht ook aan de kaak maar dit wordt door onze wethouder weggezet: ik citeer: “als een praatje voor de Bühne.”

Nee, wat doet ons nieuwe –niet gewenste college- met onze burgemeester voorop?

Met wetsregel 28 in de hand volgen zij gedwee de wens van den Haag, de provincie en het COA met de bange argumentatie
“als wij het niet doen nemen zij de regie”

Nu geachte voorzitter van de raad wij van hebben onderzoek gedaan naar de plaatsingen van vluchtelingenhouders op www.opnieuwthuis.nl en wat blijkt:
1. Vele gemeentes worden gekenmerkt door een achterstand.
2. Albrandswaard bevindt zich bij vele gemeentes waarbij de plaatsing dit jaar nog op 0%
3. Dat de achterstand nog erger kan blijkt wel bij bijvoorbeeld bij Franekerdeel in Friesland -/- 21% , Son & Breugel achterstand -/- 43% en we kwamen een echte klapper tegen bij Doetichem met een achterstand van -/- 600%

Een terechte vraag is dan of het COA daadwerkelijk bij ons de regie wil overnemen of dan niet eerder andere gemeentes hiervoor in aanmerking komen. Tenslotte wordt onze gemeente al gekenmerkt door een bijdrage aan de landelijke maatschappij. Wij doelen hiermee op:
1. De TBS kliniek en
2. Het Delta psychiatrisch centrum.

Kortom wij beschouwen het regieargument als een kul argument, als onnodige bangmakerij en waarbij ten koste van onze inwoners de commissaris van de Koning, en het COA tevreden moeten worden gesteld.

Een ander probleem is dat het college de woningnood met tijdelijke woonunits wil oplossen. Het grote nadeel hiervan is dat dit dan alleen de vergunninghouders te goede komt. Onze eigen inwoners profiteren hier niet van.

Opa wil een stap verder dan het raadsbesluit en wij willen 100 woningen waar dus ook Albrandswaarders voor 25% gebruik van mogen maken daadwerkelijk gerealiseerd zien en willen hier het college opdracht voor geven.

waar wij ons grote zorgen over maken is de leefbaarheid. Nu al moeten woningbouwverenigingen tegen extra kosten mensen inzetten die de leefbaarheid in een wijk moeten waarborgen en nu al is daar grote moeite mee omdat normen en waarden soms op gespannen voet kunnen staan met de privacy van mensen en hun wijze van willen wonen.
Dit met alle gevolgen van dien. Wij nodigen de mensen van EVA en anderen uit die het niet willen geloven om te kijken naar huizen waar beddengoed voor de ramen hangt in plaats van gordijnen, of een kijkje te nemen in tuinen waar het een grote zooi is. Of een kijkje te nemen in huizen die geschikt zijn voor 4-persoons huishoudens en waar uiteindelijk meer dan 10 mensen gehuisvest zijn of logeren. En dan de vraag stellen of u naast zo’n buur zou willen wonen die van de nacht dag maakt en anders om of die er een grote zooi van maakt.

Let wel wij van OPA zeggen niet en stellen niet dat de vergunninghouders zich ook zo gaan gedragen. Wat wij uitspreken is dat deze mensen uit een andere cultuur komen, bekend zijn met andere normen en waarden en dat het belangrijk is dat zij zo snel als mogelijk bekend worden met onze normen en waarden en daar ook naar gaan leven.
Meer niet en niet minder…….. dit is wat we uitspreken!!!


Reacties

Laat ook een reactie achter