Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: OPA weer alleen in het Asielhouders debat.

OPA weer alleen in het Asielhouders debat.

20 mei 2016

Vorige week dinsdag was de Onafhankelijke Partij Albrandswaard (OPA) weer de enige partij met een afwijkend standpunt ten aanzien van de huisvesting van de asielhouders. Terwijl andere partijen om de beurt haast maakten om de huisvesting van de asielvragers zo snel mogelijk te realiseren en de communicatie daaromtrent op te starten wilde OPA het college opdracht geven om het onderhandelingsproces met de provincie op te starten om minder asielvragers te huisvesten. Zeker nu de wethouder aangeeft dat we het aantal asielhouders niet onder de normale omstandigheden kunnen plaatsen maar deze gaan klusteren in een tijdelijke huisvesting.

“De taakstelling om deze groep asielvragers te huisvesten is eenzijdig opgelegd en enkel en alleen gebaseerd op het aantal inwoners” volgens Martijn Heezen fractievoorzitter van OPA. “Er is geen rekening gehouden met het feit dat de Albrandswaardse gemeenschap in tegenstelling tot andere gemeentes al zwaarder belast is met een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch centrum. Dit brengt al overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel van de direct omwonenden.” De andere partijen wilden niet ingaan op het verzoek van OPA om het onderhandelingsproces met de provincie op te starten. “Dit is vreemd en eigenlijk meten met 2 maten, want tegen de taakstelling van het Rijk om windmolens te plaatsen verweert de gehele Raad zich wel unaniem en vinden alle partijen het blijkbaar wel belangrijk om die taakstelling naast zich neer te leggen maar de taakstelling van asielvragers accepteert men blijkbaar zonder enig verweer”.

Volgens Aad Niehot komt dat veiligheidsgevoel sowieso onder druk te staan omdat het laatste nieuws van het college is dat aan clustering van deze groep niet te ontkomen valt volgens de wethouder. Dat betekent in gewoon Nederlands dat de kans groot is dat op zeer beperkte plekken er veel van deze mensen worden gehuisvest in plaats van verspreid over heel Albrandswaard wat eerst de bedoeling was. ‘Van de christelijke partijen en de PvdA kan ik het nog begrijpen dat ze voor de taakstelling willen gaan.

Het opkomen voor de minderbedeelden zit tenslotte in het bloed van deze partijen” aldus Jan Backbier. “Maar van een partij als EVA of de VVD is het onbegrijpelijk dat ze zich zo achter de taakstelling van de provincie scharen en niet willen kijken of het wat minder kan. Blijkbaar vinden ze de taakstelling van de provincie belangrijker dan het nakomen van de belofte van hun verkiezingsprogramma”.

Wendy Verduijn stelt nadrukkelijk dat OPA niet TEGEN de komst van de asielhouders is maar we hebben onze inwoners wel beloofd dat we er voor de Albrandswaarders zijn. Vandaar ons standpunt. Het is vreemd dat we als partij hierin alleen staan.

Fer van de Stam stelt dat in de gemeenteraad is 86% voor dit aantal asielhouders is. “Wij denken dat dit in de Albrandswaardse samenleving anders wordt beleefd. Maar misschien hebben we het wel mis. \

Wij nodigen in ieder geval de Albrandswaardse gemeenschap uit om met ons contact te zoeken. Dat is mogelijk via de website www.opa-albrandswaard.nl of telefonisch 0651299212. Misschien moeten we op basis van de reacties ons standpunt wel herzien. We wachten de reacties af”.

Indien u zelf kennis wilt nemen van de bijdragen van de diverse fracties in dit debat beluister dan de geluidsband via https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2016/10-mei/19:30


Reacties

Laat ook een reactie achter