Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: De algemene beschouwing van OPA

De algemene beschouwing van OPA

28 juni 2016

De algemene beschouwing van OPA in de gemeenteraad van Albrandswaard, op 27 juni 2016,

Voorzitter, OPA heeft geen 8 minuten nodig voor haar algemene beschouwingen over het afgelopen jaar. Van ons geen betoog zoals zich dat bij de toenmalige oppositie partijen in de afgelopen 2 jaar heeft voor gedaan.

OPA kiest voor een spiegel. De spiegel is het college werkprogramma van de VVD-EVA-PvdA en de NAP dat ons in januari van 2016 is beloofd. Het motto dat we onze beschouwing willen meegeven hebben wij geleend van de bewoners die de afgelopen weken hebben aangehoord en dat motto luidt: Afspraak = afspraak.

Op de 1e pagina in de 1e alinea beloven VVD-EVA-PvdA en de NAP dat deze bestuursperiode gekenmerkt wordt door een goede relatie tussen de samenleving en het gemeentebestuur, voorzitter dit is ons in januari van dit jaar beloofd. Hoe hier aan gewerkt is hebben ons vele inwoners de afgelopen weken duidelijk gemaakt.

Op diezelfde pagina in de 2e alinea beloven VVD-EVA-PvdA en de NAP dat zij zullen werken volgens de kernbegrippen: samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid innovatie wederkerigheid en daadkracht.   Wij vragen aan onze inwoners deze begrippen eens naast de 3 wezenlijke raadvoorstellen te leggen die wij sinds het aantreden van dit college hebben ontvangen Mogelijk dat onze inwoners OPA duidelijk kunnen maken dat er wel degelijk volgens deze kernbegrippen is gewerkt. Wij hebben in ieder geval van al dat moois dat ons is beloofd nog niets kunnen ontdekken.

In de laatste alinea kunnen wij lezen dat een belangrijk uitgangspunt voor de VVD-EVA-PvdA en de NAP een structureel sluitende begroting is. Wat deze woorden waard zijn blijkt uit het tekort van meer dan 2,3 miljoen in de jaarrekening van 2015. Nu zou je kunnen opmerken dat een begroting iets anders is dan een jaarrekening echter in de praktijk (dat is de jaarrekening) breng je tot uitdrukking wat in theorie (en dat is een begroting) waard is. Let wel meer dan 80% van dit tekort is ontstaan in de laatste maand van 2015. Dus onder verantwoordelijkheid van dit college. Immers onze wethouder was al in september weggestuurd en de CDA en CU/SGP wethouders in het begin van december en toen was er nog niets bekend over dit tekort. Overigens is meer dan 4 ton van dit tekort te danken aan de VVD en EVA omdat zij zo nodig vonden dat er andere wethouders moesten komen.

Tot slot voorzitter dit college wil op een integere, open en transparante wijze besturen en de inwoners betrekken bij de voorbereidingen van projecten. Als de afgelopen periode een voorproef is geweest van hetgeen ons en onze inwoners in de toekomst te wachten staat dan zij wij heel benieuwd naar de uitkomst van de verkiezingen in 2018…..

Wat de geheimhouding betreft hebben de leden van OPA besloten dat deze fractievoorzitter niet langer hoeft deel te nemen aan de zgn. presidiumbijeenkomsten. Enerzijds omdat in deze bijeenkomsten formeel geen besluiten worden genomen, anderzijds omdat de inhoud van deze bijeenkomsten geheim is dus inhoudelijk mag niets met de andere leden van OPA gedeeld worden. Een dergelijke constructie achten wij niet constructief en draagt niet bij aan een open en transparant bestuur. Hetgeen in tegenstelling is met onze verkiezingsbelofte.

Tot slot voorzitter willen wij positief eindigen. Wij zijn namelijk blij met de wijze waarop het jongste toe-ge-treden lid van het college en tevens de oudste van het college die zijn rol vervult. Het is niet niks om hier als vreemdeling in Albrandswaard de rol van waarnemend burgemeester en die van voorzitter van de raad te vervullen. Het feit dat u, als voorzitter van de raad partijen tracht te verzoenen, naar inwoners, die problemen hebben, luistert (zoals bij de Eik) en niet schuwt de hand in eigen boezem te steken als de andere leden van het college communicatief enkele steken hebben laten vallen, siert u als functionaris maar ook als mens. Namens alle leden van OPA… bedankt hier voor !!

Fractie OPA


Reacties

Laat ook een reactie achter