Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Opa in de media

Artikel: Algemene beschouwingen 8 november 2016

Algemene beschouwingen 8 november 2016

11 november 2016

Als je de gemiddelde inwoner van Nederland vraagt welk beeld hij of zij heeft van de politiek dan is dat weinig positief. Onbetrouwbaar, zakkenvullers, draaikonten zijn de meest gehoorde termen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de landelijke poli... Lees meer

Artikel: De algemene beschouwing van OPA

De algemene beschouwing van OPA

28 juni 2016

De algemene beschouwing van OPA in de gemeenteraad van Albrandswaard, op 27 juni 2016,

Voorzitter, OPA heeft geen 8 minuten nodig voor haar algemene beschouwingen over het afgelopen jaar. Van ons geen betoog zoals zich dat bij de toenmalig... Lees meer

Artikel: Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

22 juni 2016

De OPA fractie heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel 1095109 inzake de lokatiekeuze extra woningbouw. Met betrekking tot de beslispunten kunnen wij u op voorhand meedelen dat de OPA fractie alle studie en onderzoek op een drietal lokaties op v... Lees meer

Artikel: OPA: andere verdeling van statushouders

OPA: andere verdeling van statushouders

27 mei 2016

ALBRANDSWAARD - OPA wil dat de gemeente Albrandswaard de Provincie Zuid-Holland vraagt te kijken naar een andere verdeelsleutel bij de verdeling van zogenaamde statushouders. Dat kwam naar voren in een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering op ... Lees meer

Artikel: OPA weer alleen in het Asielhouders debat.

OPA weer alleen in het Asielhouders debat.

20 mei 2016

Vorige week dinsdag was de Onafhankelijke Partij Albrandswaard (OPA) weer de enige partij met een afwijkend standpunt ten aanzien van de huisvesting van de asielhouders. Terwijl andere partijen om de beurt haast maakten om de huisvesting van de as... Lees meer

Artikel: Statushouders en huisvesting

Statushouders en huisvesting

12 februari 2016


Laat ik maar gelijk beginnen met de uitspraak dat alle leden van OPA en haar aanhang niet gelukkig zijn met dit raadsvoorstel.
In onze bijdrage in de 1e termijn willen wij het hebben over een 4-tal punten:
1. De rechten van vergu... Lees meer

Artikel: Het verraad aan de kiezers an Albrandswaard

Het verraad aan de kiezers an Albrandswaard

28 november 2015

Voorzitter Wat we nu aan het behandelen zijn is in de ogen van OPA

“Het verraad aan de kiezers van Albrandswaard”.

Anderhalf jaar geleden hebben de winnaars van de verkiezingen ja tegen elkaar gezegd. ... Lees meer

Artikel:

27 november 2015

 Het is aan de inwoners van Albrandswaard niet ui te leggen dat de grootste dwarsliggers van de afgelopen twee jaar (PvdA, EVA en NAP) nu beloond worden middels wethoudersposten. Klaarblijkelijk draait het echt om de ego's in plaats van algem... Lees meer

Artikel: OPA wijst uitnodiging van de VVD af.

OPA wijst uitnodiging van de VVD af.

04 oktober 2015

OPA heeft van Mw. Spruit (fractievoorzitter VVD) een uitnodiging gekregen om over de nieuw te vormen coalitie te praten. OPA wijst deze uitnodiging af. Het onberekenbare gedrag van de fractie van de VVD is hier debet aan. Samen met CU/SGP , het CD... Lees meer

Artikel: VVD laat plotsklaps de colalitie vallen

VVD laat plotsklaps de colalitie vallen

04 oktober 2015

Niet Opa heeft het vertrouwen opgezegd maar de VVD, wij hebben ons stinkende best gedaan om dit college nog in stand te houden, maar het mocht niet baten. Wij hadden nog wel vertrouwen in de wethouders.

Na het vertrek van onze wethouder Ja... Lees meer

Artikel: Jan Backbier is niet langer wethouder van Albrandswaard.

Jan Backbier is niet langer wethouder van Albrandswaard.

04 oktober 2015

Jan Backbier is niet langer wethouder van Albrandswaard.

Vijftien van de twintig aanwezige raadsleden zegde het vertrouwen maandagavond op in de wethouder middels een motie van wantrouwen. Het zal begrijpelijk zijn dat OPA uitermate teleur... Lees meer

Artikel: Voorjaarsnota 6, 7 juli 2015

Voorjaarsnota 6, 7 juli 2015

09 juli 2015

Deze voorjaarsnota geeft ons de gelegenheid om vooruit maar ook zeker de mogelijkheid om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin er door de raad vele belangrijke beslissingen zijn genomen, belangrijke , en weloverwogen beslissingen... Lees meer

Artikel: Open Brief aan  Ons Dorp

Open Brief aan Ons Dorp

21 mei 2015

N.a.v. uw de reactie op de voorpagina van de Schakel van afgelopen week willen wij vanuit de OPA fractie een 5-tal feitelijke onjuistheden rechtzetten .

(1) In uw reactie heeft u het over de partij van Jan Backbier. Bij deze kan ik u meded... Lees meer

Artikel: OPA is alweer een jaar oud

OPA is alweer een jaar oud

10 april 2015

De jongste partij van Albrandswaard OPA is alweer een jaar oud! Vorige week dinsdag, 31 maart 2015, vierden de leden van OPA hun 1-jarig bestaan. Tevreden kijken zij terug op de resultaten van het afgelopen jaar. Maar de partij mag wat meer in de bus... Lees meer

Artikel: Vragen college betref buitengewone Opsporings Ambtenaren

Vragen college betref buitengewone Opsporings Ambtenaren

21 maart 2015

Naar aanleiding van klachten betreffende het handhavingsbeleid van de Buitengewone Opsporings Ambtenaren, nader te noemen BOA’s, heeft de fractie van OPA bij de griffie de resultaten met betrekking tot de handhaving over het afgelopen jaar opgevraa... Lees meer