Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Opa in de media

Artikel: Vragen college betref buitengewone Opsporings Ambtenaren

Vragen college betref buitengewone Opsporings Ambtenaren

21 maart 2015

Naar aanleiding van klachten betreffende het handhavingsbeleid van de Buitengewone Opsporings Ambtenaren, nader te noemen BOA’s, heeft de fractie van OPA bij de griffie de resultaten met betrekking tot de handhaving over het afgelopen jaar opgevraa... Lees meer