Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Word lid

“Ik kies voor de politiek van OPA” (Onafhankelijke Partij Albrandswaard)

Ik kies voor een vrije profilering van alle kandidaten bij de verkiezingen met een gemeenschappelijke aangewezen lijsttrekker.

Ik kies voor een politiek die luistert naar de inwoners, de inwoners naar hun mening vraagt en betrekt bij de besluitvorming. Een politiek die staat voor het algemene kiezersbelang.

Ik kies voor een kieslijst die voor een individueel OPA-lid toegankelijk is. Met inachtneming van, door de vereniging, gestelde voorwaarden zoals het hebben van een aantoonbare vrijwilligersachtergrond

Ik kies voor de toekenning van zetels op volgorde van het aantal verkregen stemmen, zoals de kieswet heeft bepaald.

Ik kies voor zakelijke bestuurders die in een duaal stelsel gecontroleerd worden door de volksvertegenwoordigers op hun kwaliteit van besturen en het uitvoeren van de wens van de meerderheid van die volksvertegenwoordigers.